Facebooks konverterings API – fra browser til server tracking

Facebooks konverterings API – fra browser til server tracking

De seneste mange måneder har handlet om datasikkerhed, GDPR-lovgivning og cookie consent-løsninger. Kort sagt, begrænsning på begrænsning i brugernes browsere. Muligheden for at tracke brugere og deres adfærd med cookies indsnævres og det går selvfølgelig ikke, at de store annonceringsplatforme ikke kan dokumentere den rette effekt. Derfor har Facebook lanceret en trackingløsning; Facebook CAPI, som er server-side-baseret, og som derfor dribler uden om de browser-baserede udfordringer.
I dette blogpost får du overblik over hvad Facebook CAPI er og hvorfor det er interessant for dig. Find de lidt tekniske briller frem, så er du meget klogere på området om ca. 10 minutter. 

(mere…)