samtaler om cykelhjelm

 • Kendskab i målgruppen 62% 62%
 • Har givet udtryk for, at det var blevet lettere at fastholde brugen af cykelhjelm 65% 65%
 • Har talt med deres barn om brugen af cykelhjelm 30% 30%

rådet for sikker trafik + TrygFonden:

nederen forældre 4.0

Målsætning
I alderen 9-13 år dropper flest børn cykelhjelmen. Målet er, at de skal beholde hjelmen på.

Mediemålgruppe
Forældre til børn 9-13 år.

Mediestrategi
Mediestrategien er baseret på erfaring fra de tidligere Nederen Forældre cases:

 1. Effekten er drevet af hero-filmen – ikke hurtige cutdowns
 2. Ambassadørerne / FB-fans er vores stærkeste mediekanal.
 3. Over årene er ”Nederen Forældre” blevet allemandskendt blandt forældre.

Disse erfaringer har vi udnyttet og bygget videre på med følgende strategi:

 • Større fokus på hero-film (4 min.) og minimering af ”hurtige volumen eksponeringer”
 • 100 % online mediemix, der satsede på organisk mereffekt. Bl.a. ved maksimal allokering til SoMe og taktisk udnyttelse af vores fanbase som en forlænget arm til den betalte medieplan
 • Introduktion af pull-medier – native puffs og artikler – som skulle tease til hero-filmen via nyhedssites og relevante blogs. Inspireret af filmens verden, hvor trailere teaser til seening af film

Resultater
Kampagnen opnåede de hidtil bedste resultater i Nederen Forældres historie:

 • 62 % kendskab i målgruppen
 • 300.000 samtaler om cykelhjelm (Pris per samtale på 2 kr.)
 • 65 % har givet udtryk for, at det var blevet lettere at fastholde brugen af cykelhjelm
 • 30 % har talt med deres barn om brugen af cykelhjelm

vil du vide mere?

Sandra Olsen

Business Consultant
sol@orchestra.dk
Tlf.: 29 91 82 80