Flere hjerteløbere

Samtaler om Hjerteløber-ordningen

TrygFonden: Kunne du løbe for en andens liv?

Målsætning
Hvert år falder 4.000 danskere om med hjertestop og handling i de første minutter er afgørende for overlevelsesraten. Den første, der træder til, er derfor den vigtigste.

Med TrygFonden Hjerteløberordningen, er det blevet nemmere for handlekraftige danskere at træde til. Her kan danskere over 18 år via en app melde sig frivilligt til at løbe for en andens liv.

På denne baggrund var kampagnens formål: 1) Rekruttering af flere hjerteløbere og 2) udbredelse af kvalificeret kendskab til ordningen for at nedbryde barrierer ved at træde til.

Mediemålgruppe
Danskere 20-50 år, der selv vurderer, at de kan og vil træde til.

Mediestrategi
Vi lancerede kampagnen med en herofilm, der skulle sætte agendaen, styrke danskernes kendskab og interesse for ordningen og skabe de bedste forudsætninger for presse.

Vi lagde en aktiveringsstrategi for de ildsjæle, som TrygFonden allerede har mobiliseret: Eksisterende hjerteløbere, Facebook fans og livreddere, der fungerer som en forlænget arm til den betalte medieplan.

Efter massivt tryk den første uge, hvor vi optjente stor organisk dækning (+50 %), interesse og omtale, opsamlede vi unik dækning på web-tv og biograf i de efterfølgende uger, samt påbegyndte aktivering på SoMe, der budskabsmæssigt var styret efter adfærdssegmenter.

Resultater
45 % talt med andre om Hjerteløber-ordningen, svarende til 280.350 samtaler.

48 % har fået lyst til at blive hjerteløber, svarende til 300.000 danskere.

Kampagnen har øget antallet af hjerteløbere med 9.000 personer, hvilket er en stigning på 25 %, der alle løber for at redde flere menneskeliv.

    vil du vide mere?

    Sandra Olsen

    Business Consultant
    sol@orchestra.dk
    Tlf.: 29 91 82 80