Det etiske mediEregnskab 2019

Det etiske mediEregnskab 2019

I starten af  2019 lagde Orchestra for første gang det etiske medieregnskab ud offentligt. Det gør vi naturligvis igen i år . Ønsket er at give alle mulighed for at se, hvorfra de medierelaterede indtægtsstrømme stammer. Det er informationer, vi har delt med kunderne i indkøbsfællesskabet Transparency gennem alle årene, og som vi fremover også ønsker at dele med andre interesserede.

 

I indkøbsfællesskabet Transparency bliver alle indtægter forbundet med medieindkøbet gjort op og sammenholdt med driftsomkostninger. Overskuddet deles herefter i fællesskabet. Målet er at skabe 100% transparens, idet vi mener, at denne åbenhed er nødvendig for at sikre et tillidsfuldt samarbejde med vores kunder.

 

Mediarelaterede pengestrømme 2019

Som det fremgår af nedenstående figur og tabel udgør de medierelaterede pengestrømme i 2019 lidt over 7,2 mio kr. dvs. en stor vækst ift. 2018, hvor tilsvarende tal var godt 6,3 mio. Det hænger sammen med vækst i medieomsætningen hos Orchestra.

Af nedenstående tabel fremgår pengestrømmene fra medierne til Orchestra. Vi har delt dem op på godtgørelser og kontrantrabatter splittet ud på de mediegrupper, der udgør den største andel – tv og digitalt – samt en gruppe for øvrige medier.

 

Når der ses forskydninger i mediegruppernes andele af indtægerne i 2019 ift. 2018 skyldes det flere faktorer, som hænger sammen med kundesammensætningen hos Orchestra. Her har omsætningsfordelingen mellem mediegrupper naturligvis indflydelse, men også relativt store forskelle på godtgørelser og kontantrabatter inden for den enkelte mediegruppe påvirker de samlede tal.  

Medierelaterede indtægter 2019 2018
Godtgørelser TV 2.568.386 36% 2.417.119 38%
Godtgørelser digitalt 1.773.671 25% 1.498.500 24%
Godtgørelser øvrige 770.030 11% 750.689 12%
Kontantrabatter TV 1.630.473 23% 1.359.234 22%
Kontantrabatter digitalt 203.967 3% 131.887 2%
Kontantrabatter øvrige 277.908 4% 163.250 3%
Omsætningsbestemt (bureau-)honorering (AVB) 0 0% 0 0%
Avancer adserving 0 0% 0 0%
Avancer Demand Side Platform 0 0% 0 0%
Avancer Agency Trading Desk fee 0 0% 0 0%
Avancer data 0 0% 0 0%
Avancer videresalg af medier (broking) 0 0% 0 0%

Hos Orchestra pålægges det digitale indkøb ingen avancer, mark ups eller ekstra fees, og måske derfor udgør pengestrømmene fra de digitale medier ’blot’ 27% af de samlede medierealterede indtægter i indkøbsfællesskabet Transparency.

Udover de anførte pengestrømme på 7,2 mio. kr. fra medierne indgår annoncør-fees, mediadifferencer og alle driftsomkostninger i det samlede regnskab for Transparency. Det samlede regnskab gennemgås 2 gange årligt med et kundebaseret Advisory Board og med Deloitte for bordenden. I 2019 endte vi med vores hidtil største overskud til deling i indkøbsfællesskabet på lidt over 3 mio. kr.

vil du vide mere?

Anne Norberg

Direktør, Partner
an@orchestra.dk
​Telefon: 61 66 80 20