Det etiske medieregnskab 2020

Det etiske medieregnskab 2020

De seneste år har vi hos Orchestra valgt at offentliggøre det etiske medieregnskab. Det gør vi naturligvis igen i år. Det er informationer vi igennem hele bureauets levetid har delt med kunderne, og ønsket med offentliggørelsen er at give alle interesserede mulighed for at se, hvorfra de medierelaterede indtægtsstrømme stammer.

 

I indkøbsfællesskabet Transparency bliver alle indtægter forbundet med medieindkøbet gjort op og sammenholdt med driftsomkostninger. Overskuddet deles herefter i fællesskabet. Målet er at skabe 100% transparens, idet vi mener, at denne åbenhed er nødvendig for at sikre et tillidsfuldt samarbejde med vores kunder.

 

Mediarelaterede pengestrømme 2020

Som det fremgår af nedenstående figur og tabel udgør de medierelaterede pengestrømme i 2020 knap 9,7 mio. kr. dvs. en markant vækst ift. 2019, hvor tilsvarende tal var godt 7,2 mio. Det hænger sammen med vækst i medieomsætningen hos Orchestra.

Af nedenstående tabel fremgår pengestrømmene fra medierne til Orchestra. Vi har delt dem op på godtgørelser og kontrantrabatter splittet ud på de mediegrupper, der udgør den største andel – tv og digitalt – samt en gruppe for øvrige medier.

Når der ses forskydninger i mediegruppernes andele af indtægerne i 2020 ift. 2019 skyldes det flere faktorer, som hænger sammen med kundesammensætningen hos Orchestra. Her har omsætningsfordelingen mellem mediegrupper naturligvis indflydelse, men også relativt store forskelle på godtgørelser og kontantrabatter inden for den enkelte mediegruppe påvirker de samlede tal.

Medierelaterede indtægter 2020 2019
Godtgørelser TV 3.389.984 35% 2.568.386 35%
Godtgørelser digitalt 2.481.903 26% 1.773.671 25%
Godtgørelser øvrige 1.188.806 12% 770.030 11%
Kontantrabatter TV 1.819.243 19% 1.630.473 22%
Kontantrabatter digitalt 295.995 3% 203.967 3%
Kontantrabatter øvrige 515.692 5% 277.908 4%
Omsætningsbestemt (bureau-)honorering (AVB) 0 0% 0 0%
Avancer adserving 0 0% 0 0%
Avancer Demand Side Platform 0 0% 0 0%
Avancer Agency Trading Desk fee 0 0% 0 0%
Avancer data 0 0% 0 0%
Avancer videresalg af medier (broking) 0 0% 0 0%

Hos Orchestra pålægges det digitale indkøb ingen avancer, mark ups eller ekstra fees, og måske derfor udgør pengestrømmene fra de digitale medier ’blot’ 29% af de samlede medierealterede indtægter i indkøbsfællesskabet Transparency.

Udover de anførte pengestrømme på 9,7 mio. kr. fra medierne indgår annoncør-fees, mediadifferencer og alle driftsomkostninger i det samlede regnskab for Transparency. Det samlede regnskab gennemgås 2 gange årligt med et kundebaseret Advisory Board og med Deloitte for bordenden. I 2020 endte vi med vores hidtil største overskud til deling i indkøbsfællesskabet på lidt over 3,8 mio. kr.

vil du vide mere?

Anne Norberg

Direktør, Partner
an@orchestra.dk
​Telefon: 61 66 80 20