Det etiske medieregnskab 2021

Det etiske medieregnskab 2020

Siden 2018 har vi hos Orchestra valgt at offentliggøre det etiske medieregnskab. Det gør vi naturligvis igen i år. Det er informationer vi igennem hele bureauets levetid har delt med kunderne, og ved at offentliggøre det, ønsker vi at give alle interesserede mulighed for at se, hvorfra de medierelaterede indtægtsstrømme stammer.

 

I indkøbsfællesskabet Transparency bliver alle indtægter forbundet med medieindkøbet gjort op og sammenholdt med driftsomkostninger. Overskuddet deles herefter i fællesskabet. Målet er at skabe 100% transparens, idet vi mener, at denne åbenhed er nødvendig for at sikre et tillidsfuldt samarbejde med vores kunder.
 

Mediarelaterede pengestrømme 2021

Som det fremgår af nedenstående figur og tabel udgør de medierelaterede pengestrømme i 2021 godt 12,1 mio. kr., hvilket svarer til 25% vækst ift. 2020. Det hænger sammen med vækst i medieomsætningen hos Orchestra.

Af nedenstående tabel fremgår pengestrømmene fra medierne til Orchestra. Vi har delt dem op på godtgørelser og kontrantrabatter splittet ud på de mediegrupper, der udgør den største andel – tv og digitalt – samt en gruppe for øvrige medier.

Der er sket nogle forskydninger i mediegruppernes andele af indtægterne i 2021 ift. 2020, hvor særligt de digtiale mediers andele er steget. Det skyldes flere faktorer, som hænger sammen med kundesammensætningen hos Orchestra. Her har omsætningsfordelingen mellem mediegrupper naturligvis indflydelse, men også relativt store forskelle på godtgørelser og kontantrabatter inden for den enkelte mediegruppe påvirker de samlede tal.

Medierelaterede indtægter 2021 2020
Godtgørelser TV 4.072.036 34,0% 3.389.984 35%
Godtgørelser digitalt 3.892.564 32,0% 2.481.903 26%
Godtgørelser øvrige 1.177.192 10,0% 1.188.806 12%
Kontantrabatter TV 2.107.694 17,0% 1.819.243 19%
Kontantrabatter digitalt 432.995 3,0% 295.995 3%
Kontantrabatter øvrige 452.324 4,0% 515.692 5%
Omsætningsbestemt (bureau-)honorering (AVB) 0 0% 0 0%
Avancer adserving 0 0% 0 0%
Avancer Demand Side Platform 0 0% 0 0%
Avancer Agency Trading Desk fee 0 0% 0 0%
Avancer data 0 0% 0 0%
Avancer videresalg af medier (broking) 0 0% 0 0%

Hos Orchestra pålægges det digitale indkøb ingen avancer, mark ups eller ekstra fees, og måske derfor udgør pengestrømmene fra de digitale medier ’blot’ 35% af de samlede medierealterede indtægter i indkøbsfællesskabet Transparency.

Udover de anførte pengestrømme på 12,1 mio. kr. fra medierne indgår annoncør-fees, mediadifferencer og alle driftsomkostninger i det samlede regnskab for Transparency. Det samlede regnskab gennemgås 2 gange årligt med et kundebaseret Advisory Board og med Deloitte for bordenden. I 2021 endte vi med vores hidtil største overskud til deling i indkøbsfællesskabet på over 4,3 mio. kr.

vil du vide mere?

Anne Norberg

Direktør, Partner
an@orchestra.dk
​Telefon: 61 66 80 20