personer nået

visninger

Tivoli Fredagsrock: Morten 

Da DJ’en Morten skulle spille til Fredagsrock i Tivoli d. 7/6 aktiverede vi 44 mikroinfluenter. Det er den største influentaktivering vi hidtil har haft.

Målsætning
Målet var at gøre opmærksom på Tivoli Fredagsrocks spændende sommerprogram samt formidle forventingerne op til koncerten og den gode stemning på Plænen under koncerten.

Mediemålgruppe
P18-34 i Hovedstadsområdet.

Content
Instagram posts og stories.

Mediestrategi
Alle influenter blev nøje udvalgt efter målgruppematch, indhold og troværdighed. Influenternes aktiviteter blev delt op i tre spor: 

1. Influenter, der postede dagene op til koncerten
2. Influenter, der postede under koncerten
3. Influenter, der postede dagen efter koncerten

Hermed fik vi længde, helhed og variation på kampagnen i stedet for at bede alle influenter om at poste content under koncerten, med fare for 44 identiske posts og stories eksekveret samtidig.

Resultater
På trods af profilernes størrelse oplevede vi en høj eksponering med 310.999 visninger og en rækkevidde på 141.098 personer. Derudover er det værd at nævne, at vi så et højt engagement blandt følgerne; kampagnens gennemsnitlige engagement rate endte på 6,8 %, hvilket er flot i forhold til et benchmark på ca. 3,5% for profiler af lignende størrelse.

I øvrigt
Kampagnen engagerede et højt antal influenter over en forholdsvist kort periode på kun 4 dage. Den høje eksponering gav meget opmærksomhed og hype i den rigtige målgruppe. Al ”larmen” omkring Morten-koncerten skabte også opmærksomhed hos hans Mortens manager, der lagde mærke til de mange influenters opslag.

vil du vide mere?

Cecilia Fahlström

Content Rådgiver
cf@orchestra.dk
Tlf.: 26 28 46 21