Det etiske medieregnskab 2018

Det etiske medieregnskab 2018

Z

Orchestra lancerer nu offentligt det etiske medieregnskab, hvor alle indtægtstrømme i forbindelse med mediaindkøbet lægges frem. Det er der sådan set ikke noget nyt i. For vi har delt disse oplysninger med alle kunder i indkøbsfællesskabet Transparency siden virksomhedens start i 2013. Med denne offentliggørelse er det håbet, at branchen vil følge trop, så der for alvor kan tages hånd om den manglende tillid mellem annoncører og mediabureauer.

Orchestra er sat i verden for at udfordre mediabureauverden. Med de seneste års diskussioner om uvildighed i mediarådgivningen, giver det os anledning til at tage nye skridt. Diskussionen om uvildighed vedrører grundlæggende de indtægter, som mediabureauet har i forbindelse med mediaindkøbet. Der kan – berettiget – stilles spørgsmål ved om mediabureauet altid plejer annoncørens interesser.
 
Transparens har været en central del af vores forretningsmodel lige fra begyndelsen. Vi har derfor skabt indkøbsfællesskabet Transparency.  Her bliver alle indtægter forbundet med mediaindkøbet gjort op, sammenholdet med driftomkostninger og deraf vil overskuddet deles på tværs af fællesskabet.
 

Vores filosofi

Vores filosofi er, at når bureauet og annoncøren har sikret sig én og samme egeninteresse, har vi mulighed for at opbygge et ægte tillidsfuldt forhold annoncør og bureau imellem. Så længe mediabureauet tjener penge på mediaindkøbet, vil der være risiko for, at bureauet drives henimod, hvor indtjeningen er størst.
 
Åbenheden om vores indtjeningsmodel er på ingen måde nyt for os. Alle vores kunder er allerede godt opdraget i de pengestrømme, der florerer – ligesom de qua forretningsmodellen ved, hvorfor det ikke påvirker vores rådgivning.
 
Det, der til gengæld er nyt for os er, at vi nu går skridtet videre. Vi åbner op over for resten af branchen – kollegaer, samarbejdspartnere, annoncører og hvem der ellers måtte have interessen. Med et etisk mediaregnskab ønsker vi at lægge alle kort på bordet om bureauets indtægtsstrømme, og forhåbentlig inspirere resten af branchen. For tillid (og transparens) starter med åbenhed om bureauets egeninteresse.

Mediarelaterede pengestrømme 2018

Af tabellen og grafiske illustration herunder, fremgår det, at indtægter relateret til mediaindkøbet i 2018 udgjorde lidt over 6,3 mio. kr.
 
I det publicerede Whitepaper fra Dansk Annoncørforening, om mediabureauernes uvildighed, fremgår en række kritiske forhold. Disse forhold har vi forsøgt at tage størst mulige hensyn til. Vi har således opdelt alle indtægtsstrømme op i hhv. godtgørelser og kontantrabatter. Desuden har vi anført overordnede kategoriseringer på mediagrupper, og sidst men ikke mindst, har vi understreget, at det ikke hos os er andre indtægter forbundet med mediaindkøbet.

Synliggørelsen af forskellene på mediagruppe-niveau hænger sammen med, at der i debatten hersker en misforståelse om, at pengestrømmene udelukkende gælder det digitale mediaindkøb. I vores tilfælde, hvor der ikke eksisterer avancer på det digitale indkøb, udgør den digitale del af pengestrømmene ”blot” 26% af de samlede indtægter, hvor størstedelen af alle pengestrømme i Transparency vedrører mere klassiske mediagrupper.

Udover de anførte pengestrømme på 6,3 mio. kr. fra medierne indgår annoncør-fees, mediadifferencer og alle driftsomkostninger i det samlede regnskab for Transparency. Det samlede regnskab gennemgås 2 gange årligt med et kundebaseret Advisory Board og med Deloitte for bordenden. Det viste i 2018 et overskud til deling på lidt over 1,8 mio. kr. i fællesskabet 

vil du vide mere?

John Herup

Adm. Direktør
jh@orchestra.dk
Tlf.: 30 11 68 20