Det etiske medieregnskab 2022

Det etiske medieregnskab 2020

For 5. år i træk, offentliggør Orchestra vores etiske medieregnskab, hvor vi sætter tal på alle transaktionsrelaterede indtægtstrømme til bureauet. Hos Orchestra indgår disse indtægter i den samlede bonuspulje, der afslutningsvis deles med kunderne, og det er vores håb og opfordring, at flere mediabureauer vil vise samme gennemsigtighed omkring bureauindtægter forbundet med mediaindkøbet.

I Orchestras indkøbsfællesskab bliver alle indtægter forbundet med medieindkøbet gjort op og sammenholdt med driftsomkostninger, og overskuddet deles herefter i fællesskabet. Målet er at skabe 100% transparens, idet vi mener, at denne åbenhed er nødvendig for at sikre et tillidsfuldt samarbejde med vores kunder.

 

Medierelaterede pengestrømme 2022
Som det fremgår af nedenstående figur og tabel udgør de medierelaterede pengestrømme i 2022 knap 13,7 mio. kr., hvilket svarer til 26% vækst ift. 2021. Det hænger sammen med vækst i medieomsætningen hos Orchestra.

 Af nedenstående tabel fremgår pengestrømmene fra medierne til Orchestra. Vi har delt dem op på godtgørelser og kontrantrabatter splittet ud på de mediegrupper, der udgør den største andel – tv og digitalt – samt en gruppe for øvrige medier.

Der er sket relativt store forskydninger i mediegruppernes andele af indtægterne i 2022 ift. 2021, hvor det særligt er bemærkelsesværdigt at indtægterne fra tv-medierne er faldet. Det skyldes flere faktorer, hvoraf den vigtigste er kundesammensætningen hos Orchestra. Hver gang nye kunder indtræder i indkøbsfælleskabet, vil der være forskydninger tilknyttet den enkelte kundes behov indenfor mediegrupper. Dertil afspejles markedstendenser naturligvis også i dette regnskab – og dermed ser vi, at pengestrømme flytter fra flow-tv mod de digitale kanaler og andre mediegrupper.

Hos Orchestra pålægges det digitale indkøb ingen avancer, mark ups eller ekstra fees, og måske derfor udgør pengestrømmene fra de digitale medier ’blot’ 41% af de samlede medierealterede indtægter i indkøbsfællesskabet Transparency. Det betyder at indkøbsfællesksabets indtægter fra tv-medierne og de digitale meder er stort set på niveau i 2022.

Udover de anførte pengestrømme på 13,67 mio. kr. fra medierne indgår annoncør-fees, mediadifferencer og alle driftsomkostninger i det samlede regnskab for Transparency. Det samlede regnskab gennemgås 2 gange årligt med et kundebaseret Advisory Board og med Deloitte for bordenden. I 2022 endte vi med vores næststørste overskud til deling i indkøbsfællesskabet på 3,87 mio. kr.

vil du vide mere?

Anne Norberg

Direktør, Partner
an@orchestra.dk
​Telefon: 61 66 80 20