Persondatapolitik

I vores persondatapolitik herunder kan du finde information om, hvordan vi behandler og beskytter personoplysninger når du benytter vores website.

Kontaktformular

Formål
Når man benytter en kontaktformular på vores hjemmeside, behandler vi de angivne personoplysninger det formål at kunne vende tilbage på henvendelsen.

Retsgrundlaget for vores behandling af personoplysninger
Behandlingen af personoplysninger sker under legitim interesse (interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningen), idet vi afvejer at den besøgendes selv har afgivet oplysningerne med henblik på at blive kontaktet.

Kategorier af personoplysninger og deres kilde
Der indsamles generelle kontaktoplysninger i form af navn, e-mail og telefonnummer. Der ud over beder vi om en besked, der kan uddybe hvad henvendelsen drejer sig om. Der indsamles alene personoplysninger, som den besøgende selv afgiver.

Modtagere af personoplysninger
De personoplysninger der afgives vil ikke blive hverken videregivet eller overdraget uden for virksomheden.

Opbevaring af personoplysninger
Hvis der på baggrund af henvendelsen indledes en korrespondance, samarbejde,, kundeforhold eller på anden måde skabes en tættere relation, vil personoplysningerne blive opbevaret i henhold til relationen. Hvis ikke, vil personoplysningerne blive slettet inden for 3 måneder fra sidste korrespondance.

Automatisk afgørelser og profilering
De indsamlede personoplysninger anvendes ikke i forbindelse med hverken automatiske afgørelser eller profilering.

Nyhedsbrev

Formål
Når man tilmelder sig nyhedsbrevet på vores hjemmeside, behandler vi de angivne personoplysninger med det formål at kunne sende e-mails med nyheder om medieverdenen, blogposts og arrangementer, vi afholder.

Retsgrundlaget for vores behandling af personoplysninger
Behandlingen af personoplysninger sker baseret på samtykke. Bemærk at man på et hvert tidspunkt kan trække sit samtykke tilbage.

Kategorier af personoplysninger og deres kilde
Der indsamles kontaktoplysninger i form af navn og e-mail. Der indsamles alene personoplysninger, som den besøgende selv afgiver.

Modtagere af personoplysninger
De personoplysninger der afgives vil ikke blive videregivet uden for virksomheden. Personoplysningerne overdrages vores nyhedsbrevssystem i USA med hvem vi har indgået en databehandleraftale.

Opbevaring af personoplysninger
Personoplysningerne opbevares så længe man er aktiv abonnement på nyhedsbrevet eller indtil man trækker sit samtykke tilbage. Personoplysningerne slettes også såfremt teknisk modtagelse af e-mailen nægtes (eks. hvis mailkonto nedlægges).

Automatisk afgørelser og profilering
De indsamlede personoplysninger anvendes ikke i forbindelse med hverken automatiske afgørelser eller profilering.

Arrangementer: TILMELDING til resonans, webinar m.fl.

Formål
Når man tilmelder sig et arrangement via vores tilmeldingsformular behandler vi de angivne personoplysninger det formål at kunne registrere tilmeldte, samt med det formål at kunne sende e-mails med servicebeskeder om arrangementet op til og umiddelbart efter afholdelse.

De angivne personoplysninger vil ikke blive tilknyttet Orchestras nyhedsbrev, med mindre man selv aktivt giver samtykke til dette i forbindelse med tilmelding.

Retsgrundlaget for vores behandling af personoplysninger
Behandlingen af personoplysninger sker under legitim interesse (interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningen), idet vi afvejer at den tilmeldte ønsker at vi behandler oplysningerne med henblik på deltagelse i arrangementet.

Kategorier af personoplysninger og deres kilde
Der indsamles kontaktoplysninger i form af navn, titel, virksomhed og e-mail. Der indsamles alene personoplysninger, som den besøgende selv afgiver.

Modtagere af personoplysninger
De personoplysninger der afgives vil ikke blive videregivet uden for virksomheden.

Opbevaring af personoplysninger
Personoplysningerne opbevares indtil 14 dage efter arrangementet og slettes herefter. Hvis man svarer tilbage på eller stiller spørgsmål via e-mail, vil oplysningerne i udgangspunktet skifte til at blive opbevaret i 3 måneder. Læs evt. “Når man benytter vores kontaktformular på hjemmesiden”.

Automatisk afgørelser og profilering
De indsamlede personoplysninger anvendes ikke for forbindelse med hverken automatiske afgørelser eller profilering.

DEN REGISTREREDES RETTIGHEDER

Hvis man ved eller har en formodning om, at vi behandler personoplysninger om en selv, har man en række rettigheder i forhold til behandlingen. De enkelte rettigheder er uddybet herunder.

Skulle man vælge at gøre en af sine rettigheder gældende, eks. ved at bede om indsigt i hvilke personoplysninger vi behandler om en selv, skal man rette henvendelse via e-mail på info@orchestra.dk. Når vi har modtaget e-mailen og efterfølgende verificeret identiteten – for at sikre at vi ikke udleverer personoplysninger til uvedkommende – igangsætter vi processen.

Retten til indsigt
Man har ret til at bede om indsigt i de personoplysninger vi behandler om en selv. Såfremt vi behandler personoplysninger om personen, udleverer vi information om disse, samt formål og lovhjemmel.

Retten til at gøre indsigelse
Man har ret til at gøre indsigelse, hvis man er uenig i vores behandling af personoplysningerne. Om en indsigelse efterlaves vurderes fra gang til gang.

Retten til at bede om begrænsning
Man har ret til at bede om, at vi begrænser behandlingen. Hvis vi behandler personoplysninger, kan man i visse tilfælde bede om at få begrænset behandlingen, hvis ikke man ønsker at alle de registrerede data skal indgå i behandlingen.

Retten til at bede om sletning
Man har ret til at bede om at blive slettet. Denne rettighed er ikke endegyldig, da visse data ikke kan slettes pga. anden lovgivning eller hvis aftale og formål giver virksomheden ret til at opbevare personoplysningerne.

Retten til at bede om berigtigelse
Skulle de personoplysninger vi behandler være forkerte, har man ret til at få disse opdateret med korrekt information.

Retten til Dataportabilitet
Man har ret til at få udleveret sine personoplysninger i et maskinlæsbart format. Bemærk at der alene er tale om de personoplysninger man selv har givet til os.

Retten til at trække samtykke tilbage
Hvis behandlingen af personoplysninger er baseret på et samtykke, så kan dette til en hver tid trækkes tilbage, hvorved behandlingen ophører.

Retten til at klage
Man er altid velkommen til at henvende sig til Orchestra hvis man har spørgsmål eller ønsker at klage over en behandling af sine personoplysninger. Hvis man ikke er tilfreds med vores svar, har man mulighed for at klage til Datatilsynet. Se mere på Datatilsynets hjemmeside.