Vi oplever lige nu en øget efterspørgsel på medier som følgeeffekt af, at mange annoncører rykkede deres kampagner fra foråret til efteråret. Dette betyder, at vi oplever at der er udsolgt på flere medier, samtidig med at medierne har mulighed for at hæve priserne.

I denne artikel vil vi se nærmere på, hvilke konsekvenser den øgede efterspørgsel har på de forskellige offline mediegrupper.

TV

Vi har de seneste to måneder oplevet en større efterspørgsel på tv-markedet end hidtil. En tendens, som dels må anses som en konsekvens af, at mange annoncører har skubbet sine medieaktiviteter grundet Covid-19 og dels at lagerpladsen hos tv-stationerne er blevet mindre.

Som det fremgår af nedenstående graf, havde tv-seningen et opsving lige efter 11. marts, men det ligger nu på et lavere niveau end samme tid i 2019.
Andelen af minutter set på flow-tv er faldende, hvilket er en tendens vi har set de sidste mange år. I år kan vi endvidere tilskrive en del af det, at Discoverys samarbejde med YouSee ophørte ved årsskiftet.

Kigger vi på aldersfordelingen, ser vi – ikke overraskende – mange yngre mennesker, som fravælger flow-tv. De vælger i højere grad streaming, hvor de selv kan vælge deres ønskede indhold.
På nedenstående graf kan vi se udviklingen i, hvor mange der ser/ikke-ser flow-tv i forskellige aldersintervaller.

Det mest udtalte her er, at de 20-29-årige fravælger flow-tv og at der er et fravalg af flow-tv i målgrupper helt op til 70 år.

På de kommercielle tv-stationer har primært TV2s sening været positivt påvirket af Covid-19 over en periode. Fra maj måned har tv-seningen igen stabiliseret sig for både TV2 og Nent og vi ser nu nogenlunde samme niveau som i 2019. I juli måned har Nent til gengæld vundet seere, hvilket blandt andet kan forklares ved at de har afviklet meget sport over sommeren, som har været udskudt grundet Covid-19. Discovery har hele 2020 haft en lavere tv-sening som følge af ikke længere at være til stede på YouSee’s platforme.

Da tv-seningen falder og der samtidig er mange annoncører der har skubbet deres kampagner til efteråret, er der opstået en uligevægt mellem udbud og efterspørgsel. Det betyder, at tv-stationerne er nødt til at gøre brug af forskellige greb, som vi ikke har set tidligere i samme omfang. Eksempelvis ser vi, at TV2 efter en sæsonbooking, med efterspørgsel der langt overstiger lagerpladsen, benytter ”retten” (ifølge priser og betingelser) til at afvise kampagner fra annoncører med de laveste priser. Ligeledes vil tv-stationer, der opererer med ’over-/underleveringsbanker’, i langt højere grad gøre brug af disse. I praksis betyder det eksempelvis, at en kunde med kontrakt der tillader 15% over/underlevering sandsynligvis har oplevet store overleveringer i starten af året, og dermed kan forvente 15% underlevering på nuværende kampagner på grund af en ekstremt presset lagersituation.

Også på tv-stationernes premium web-tv-produkter er lageret utrolig presset. Der meldes allerede udsolgt på flere produkter til og med oktober.

 

Radio

På radio så vi det første halvår i 2020 med Covid-19 en faldende tendens i radiolytningen, da mange danskere arbejdede hjemmefra og således ikke hørte radio i ”drive time”. Da udviklingen i Corona-tallene fortsætter, og flere danskere igen arbejder hjemmefra, får det en konsekvens for ”drive time”. Radiolytningen og radiostationerne vil således få et mere presset lager. Dette bevirker, at vi er nødt til at være mere opmærksomme på at være ude i ekstra god tid for at sikre plads til kampagner. Rettidig booking på radio er 3 uger før kampagnestart, og dette skal som minimum overholdes.

 

Outdoor og Print

Outdoor-selskaberne har i Corona-perioden været påvirket af, at danskerne har holdt sig inden døre og mediet har således været mindre attraktivt for annoncører. Ligesom øvrige udbydere på mediemarkedet, oplever outdoor-selskaberne, at mange annoncører har skubbet deres medieaktiviteter – og efterspørgslen har de seneste måneder været stigende. Enkelte udbydere melder tilmed om udsolgt.

På print er der altid mulighed for at komme med, men også her mærker vi, at der er pres på de gode placeringer, hvilket ligeledes er tegn på stor efterspørgsel.

 

Biografen

Biograferne var tvunget til at lukke ned i en periode under Covid-19. Efterfølgende har de åbnet op igen, men med samme restriktioner som alle andre steder. Dette betyder, at der er afstandskrav, og at biograferne således ikke har haft mulighed for at fylde salene op. Herudover er der rigtig mange film, som er blevet udskudt, hvilket gør det sværere for biograferne at tiltrække publikum. Biografsalget har over sommeren ligget 50-60% under samme periode sidste år. I slutningen af august havde ”Tenet” premiere, hvilket Dansk Reklamefilm havde høje forventninger til. Deres seneste tal fra filmen viser, at de lige nu ligger en smule under deres estimater, men på et godkendt niveau. Ligeledes har Dansk Reklamefilm også haft høje forventninger til premieren på ”Druk”. Hvor højt det samlede billetsalg bliver, afhænger naturligvis af den fortsatte Covid-19-situation, og dermed danskernes adfærd i forhold til at gå i biografen.

 

 

 

 

5 basis-elementer, du altid skal overveje, når du optimerer dit website
Løber du blot ind i 2021 eller husker du som brand at stoppe op?