Nye tider?

Nye tider?

For første gang i mange år viser seneste tal på tværs af de danske mediabureauer et fald i annonceomsætningen. Næsten 180 mio. kr. er markedet gået tilbage på årets første 8 måneder, og selvom den samlede mediaomsætning på tværs af mediabureauerne i seneste kalenderår var over 5 mia. kr., er der alligevel tale om en markant tilbagegang på 5%.

Og hvad så, kan man spørge sig selv om. Er det ikke ligegyldigt for mig, og er der overhovedet interessant læsning i tendenserne? Til dette vil jeg svare, at der er interessant viden på flere plan.

 

Makroperspektivet

Først og fremmest er mediabudgetterne ofte en makroøkonomisk indikator. Markedsføringen er typisk et af de første steder, der spares, og derfor lytter en del brancher som f.eks. bilindustrien på vandrørene i forhold til egen fremtidig ageren.

 

Tilfældige udsving?

Men er der tale om et reelt fald eller kan nedgangen forklares på anden vis? Flere mediabureaufolk giver således skylden til stigende grad af insourcing, dvs. at mediaomsætningen bare er forsvundet fra mediabureauerne. Det kræver imidlertid ikke meget kradsen i overfladen for at eliminere denne forklaring som eneste årsag. TV omsætningen falder faktisk lige så meget som den digitale omsætning, og mig bekendt er der ikke mange annoncører, der selv har overtaget tv-indkøbet. Search-omsætningen, der ellers typisk er et område der insources, er til gengæld helt stabil fra 2018 til 2019. Insourcing er på ingen måder et 2019-fænomen og er startet for længe siden, og noget af den omsætning vender endda – efter et stykke tid – tilbage til mediabureauerne.

Et andet argument, vi møder fra profeter i branchen, er, at andre bureautyper såsom specialistbureauer eller reklamebureauer med f.eks. specialistkompetencer ”stjæler” omsætning fra mediabureauer. Hertil må jeg sige, at vi i lige så høj grad oplever annoncører, som fra at have flere bureauer ønsker at samle alt indkøb ét sted for at få en holistisk og tværmediel rådgivning og løbende agil optimering. Så den bevægelse går vist begge veje.

Den digitale omsætning er nede for første gang (-55 mio. kr.) siden målingernes etablering i 2010. Det er absolut nyt. Der er hos mig ingen tvivl om, at der har været en over-investering i det digitale mediaindkøb, drevet frem af ikke-transparente indtjeningsmodeller på især programmatiske indkøb, og ligeledes har ringere data pga. GDPR reduceret denne forretning. Igen ser det dog ikke ud til at investeringerne flyttes til andre kanaler.

Folketingsvalget har derimod om noget påvirket omsætningen positivt (maj måned), og uden denne omsætning havde faldet sandsynligvis været endnu større. Alt i alt er der i mit stille sind ingen tvivl om, at der er en tilbageholdenhed i markedet, som ikke er set i mange år.

 

Shortermism: Jagten på den kortsigtede effekt

Men hvorfor holdes der igen? Usikkerheder på de internationale markeder er uden tvivl noget af forklaringen, ligesom at forbrugertilliden generelt er lav. Jeg har dog også et andet bud, der knytter sig til fænomenet ”Short-termism”. Altså planlægningen ud fra et kortsigtet fokus.

Vi oplever i højere grad, hvordan marketingafdelingerne skal kæmpe for deres budgetter, og ikke mindst kunne dokumentere effekten ”her og nu”. Det samme gør sig gældende med årsplanerne, hvor det i højere grad er blevet svært at se ét år frem – for slet ikke at tale om flereårige planer og tilhørende målsætninger.

Især de seneste mange års målbarhed på digitale kanaler har en betydning her. Der er skabt en forventning om at alting skal kunne måles – og tjene sig selv hjem på den korte bane og midlerne holdes tilbage indtil da.

Men ”bare fordi noget kan måles, gør det ikke tingene til et mål”, som en kær kollega sagde til mig fornyligt. Problemet ved denne betragtning er således, at flere annoncører malker nu’et fremfor at investerer i fremtiden, og mediabureauerne hjælper til her. Men Facebook er ikke nødvendigvis den rette kanal, bare fordi vi kan måle en effekt her. Det er dårlig rådgivning.

Hvad sker der ,når virksomhederne i langt højere grad bliver kortsigtede? Effektiviteten falder over tid. Virksomhederne bliver mindre konkurrencedygtige, de fastholder en afhængighed af betalte push-medier og brandværdien falder over tid. Og i disse bæredygtige tider, må det om noget siges ikke at være særlig bæredygtigt.

 

Døden for den gamle afregningsmodel?

I et marked der er nedadgående oplever vi heldigvis vækst hos Orchestra. Vi får stadig flere kunder ind i vores indkøbsfællesskab Transparency, der har sin egen bæredygtige økonomimodel med overskudsdeling til kunderne. Det giver nattero til undertegnede.

For i et nedadgående marked, hvor den fremherskende indtjeningsmodel – direkte eller indirekte – fortsat er 99% korreleret med mediaomsætningen, har der allerede været en del nedskæringer, og lur mig om ikke vi vil se en ny bølge i nær fremtid, hvis tendensen fortsætter. Det er derfor sikkert ikke tilfældigt, når flere bureaudirektører taler om andre timemodeller baseret på ressourcetræk fremfor den gammeldags model med %-fee. Men spørgsmålet er selvfølgelig om en ny timebaseret forretningsmodel kan levere samme massive bundlinje?

 

 

Pressemeddelelse: Orchestra åbner performance afdeling – henter CEO fra digitalt bureau

Pressemeddelelse: Orchestra åbner performance afdeling – henter CEO fra digitalt bureau

Øget efterspørgsel får Orchestra til at åbne en ny afdeling, der skal fokusere på at hjælpe kunder med performance marketing – både på kundernes egne platforme, men også MarTech og mere klassiske performance marketing discipliner er på listen.
Som ansvarlig for opgaven har bureauet hentet en gammel kending, Jesper Fuglsang, fra en stilling som CEO fra digitalt bureau.

Med lanceringen af performance som selvstændig disciplin ønsker Orchestra at tage et endnu større digitalt forretningsmæssigt ansvar for kunderne, og på mange måder ligger dette tiltag derfor i helt naturlig forlængelse af Orchestras værdimæssige positionering tæt opad transparens og etiske ønske om at rådgive om, hvad der bedst for kunderne.

Optimering og deling af viden om effekter i et bredere perspektiv, vil fremadrettet være nødvendigt for at skabe reel mereffekt i alle led. Ønsket er derfor fortsat at tale og forstå digitale metrikker, men ambitionen fremad er i højere grad at arbejde med sammenhængen imellem forretnings-, marketing- og digitale mål således, at bureauet er mere retningsbestemte i rådgivningen om digitale aktiviteter.

Direktør og partner Kim Andreasen fra Orchestra udtaler i den forbindelse:

Den 100% transparente model vi arbejder efter, gør vi kan have nogle meget tætte og ærlige dialoger med vores kunder. Her kan vi se at der er mange opgaver vi potentielt kan hjælpe med på annoncørernes egne platforme. Det vil vi gerne kunne byde mere ind på. Vi tror på vi kan hjælpe både med de helt simple tekniske opgaver og de større projekter.

Til at lede forretningsområdet har Orchestra ansat Jesper Fuglsang som Business Development Director. Jesper Fuglsang har tidligere arbejdet en del år i mediabureaubranchen og kommer senest fra en rolle som CEO fra det svenske digitalbureau Resultify, hvor han har haft ansvaret for den samlede forretning med mere end 50 personer i stald.

Jesper Fuglsang udtaler:
“Jeg ser virkelig frem til at udvikle nogle nye digitale kompetencer og arbejdsprocesser i Orchestra sammen med mine nye dygtige kollegaer. Vi skal have fokus på iterative optimeringsprocesser, teknisk implementering og generelt forstå en større del af consumer journey i kundernes egne organiske universer. Jeg glæder mig ekstremt meget til udfordringen!”

Kim Andreasen fortsætter:

“Performance er et lidt slidt begreb og vi oplever at mange kunder har fået tudet ørerne fulde med, hvor kompliceret og tidskrævende en opgave det er. Her har vi en lidt mere pragmatisk tilgang fra vores bestående forretning, som vi tror på med fordel kan anvendes indenfor dette felt også – og her er jeg overbevist om at Jesper er den helt rigtige person til opgaven.”.

For yderligere information kontakt Kim Andreasen på tlf. 24 60 23 67 eller ka@orchestra.dk

 

Pressemeddelelse: En af Danmarks største annoncører skifter til Orchestra

Pressemeddelelse: En af Danmarks største annoncører skifter til Orchestra

Kindred Group, som står bag brands som Unibet og Maria Casino, har efter en bureaupitch valgt Orchestra som nyt mediebureau. En kunde, som samlet set hører til blandt de allerstørste annoncører på det danske marked og som repræsenterer lidt af et gennembrud for Orchestra.

Samarbejdet er faldet på plads efter en række samtaler med potentielle nye mediepartnere. Valget af Orchestra betyder samtidig et farvel til Kindred Groups nuværende mediebureau Densou Media, der overtog fra Blackwood Seven tidligere på sommeren efter et frasalg af deres mediebureau-aktiviteter.

I den forbindelse udtaler General Manager, Kindred Group Danmark, Kim Olesen:

”Det ligger i Kindreds DNA løbende at forny sig, og ligesom der hele tiden sker nye ting på det danske spillemarked, har det været naturligt for os at søge ny inspiration og friske øjne på vores mediestrategi og løbende sparring. Med Orchestra var vi aldrig i tvivl. Der var et fantastisk match i team og en transparent forretningstilgang, der 100% harmonerer med vores indstilling. Det har været en stor fornøjelse at være vidne til.”

Lars Gade Nielsen, Country Manager for det største brand Unibet, fortsætter:

”Med valget af Orchestra får Unibet en stærk strategisk partner, der kan og tør udfordre os, så vi med ambitioner om fortsat vækst sikrer, at vi både får aktiveret det potentiale, der ligger i brandet, og fortsat optimerer den ikke-ubetydelige mediainvestering, som lægges i markedet.

Orchestra slog sig i 2013 op som et nyt bureautilbud med en forretningsmodel baseret på transparens i mediaindkøbet og overskudsdeling i et indkøbsfællesskab. Siden er over 80 kunder kommet til, men dette er alligevel en af de helt store skalpe. Adm. direktør John Herup fra Orchestra tøver derfor ikke med at kalde dette for et gennembrud:

”Dette er på mange måder en kulmination på vores rejse. Vi har ønsket at revolutionere og forandre mediabureauverdenen. Det har vi haft succes med, og vi har i løbet af de seneste 6 ½ år vundet lidt over 1 kunde hver måned uden at gå på kompromis med kulturen, etikken og kundetilfredsheden. Når vi nu står her, er det fortsat med ydmyghed, men også en stor portion stolthed fordi vi – selv som den lille spiller – er overbeviste om, at vi er den rette partner for en stor annoncør som Kindred Group.

For yderligere information kontakt:
Adm. dir. John Herup, Orchestra: tlf. 30 11 68 20 / jh@orchestra.dk
General Manager Kim Olesen, Kindred Group: kim.olesen@kindredgroup.com

 

Pressemeddelelse: Sunset Boulevard skifter til Orchestra

Pressemeddelelse: Sunset Boulevard skifter til Orchestra

Mindre plastik og mindre emballage. Sunset Boulevard går på mange måder forrest i forhold til den nye dagsorden om bæredygtighed i fast food-branchen. Med valget af Orchestra som nyt mediabureau handler det ikke om ”mindre” men om ”mere”. Mere åbenhed. Mere transparens og i sidste ende mere tillid – nøgleord i det nye samarbejde.

Cathrine Florian Bang, Marketingchef hos Sunset Boulevard siger om valget:

”Jeg glæder mig til samarbejdet og har høje forventninger til, at Orchestra vil udfordre os og bringe skæve og spændende input samt masser af indsigt med til bordet. Hos Sunset Boulevard vægter vi tillid og faglighed meget højt i forhold til samarbejdspartnere, og med Orchestras kompetencer samt gennemsigtige forretningsmodel er jeg sikker på, at det bliver et godt og værdifuldt samarbejde.”

Adm. direktør John Herup fra Orchestra siger:

”Sunset Boulevard er en særdeles spændende kunde for os, fordi vi så at sige bliver inviteret helt med ind under motorhjelmen. Det giver en enestående adgang til at sætte vores forretningsmæssige kompetencer i spil i forlængelse af vores mediaforståelse. Vi ser frem til at dygtiggøre os yderligere inden for retail-sektoren, som bare er et andet game. Vi går derfor ydmygt til opgaven og glæder os utrolig meget til samarbejdet”.

Orchestra har slået sig op som et bureau målrettet danske annoncører med en forretningsmodel baseret på transparens i mediaindkøbet og overskudsdeling i et indkøbsfællesskab. Kernen er seniorkræfter og rådgivning på tværs af komplekse media og marketingudfordringer. På trods af blot 6 år på bagen arbejder bureauet i dag for over 80 annoncører som Tivoli, Boxer TV, TrygFonden og Alka Forsikring.

For yderligere information kontakt John Herup på tlf. 30 11 68 20 eller jh@orchestra.dk